Jeugdcomite

Het jeugdcomité is een raad van ouders, coaches en de jeugdcoördinator Dorothy Goethals. Zij komen ongeveer om de twee maanden samen om het goede beheer van de jeugdwerking te garanderen. Heb je opmerkingen, ideeën of vragen voor het jeugdcomité, mail naar jeugd@bcto.be.